Selbu


Se bilder

Selbu


Se bilder

Selbu

Totalentreprenør for bygging av ny enebolig i Øverbygda i Selbu. 280m2 fordelt på 2plan. Ferdigstilt april 2015.

Se bilder 

Selbu

Entreprenør for bygging av nytt våningshus i Øverbygda i Selbu. 330m2 fordelt på 3 plan. Under oppføring,skal ferdigstilles desember 2015.

Se bilder

Selbu


Se bilder

Skatval


Se bilder