Eneboliger, leiligheter, hytter og garasjer.

Home Build

Vi tegner og prosjekterer eneboliger ut i fra kundens eget ønske. Bygger i elementer eller med pre-cut. Har 2 ansatte som går fast på flislegging, muring og støpearbeider. Utfører også grunnmurer og ringmurer på alle våre prosjekter. Styrer og koordinerer hele byggeprosessen fra A – Å. 
Tar alt av søknader inn til kommunen.